Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode'

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de vragen van Kamerleden Özütok en Westerveld (beiden GroenLinks) over het bericht 'Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode'.