Beantwoording Kamervragen over investeringen door woningcorporaties

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat corporaties vele miljoenen euro’s voor nieuwbouw ongebruikt laten liggen.