Kamerbrief over toezeggingen Algemeen Overleg mijnbouw

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer nadere informatie over: een overzicht van de bedrijven die een concessie hebben om in het Waddengebied gas te winnen; het aardgascondensaatoverslagstation in Roodeschool; gestapelde mijnbouw rond Veendam.