Beantwoording schriftelijke vragen over agenda bijeenkomst Transportministers maart 2019

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt schriftelijke vragen over de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van Transportministers op 26 en 27 maart 2019.