Kamerbrief bij aanbieding rapport Belgische IOS-procedure

Minister Dekker stuurt het onderzoeksrapport ‘Quick scan Belgische procedure voor de Invordering van Onbetwiste Schulden’. Aanleiding is de inwerkingtreding van de nieuwe incassoprocedure voor vorderingen tussen bedrijven in België. De minister geeft een uitleg over deze procedure voor Invordering van Onbetwiste schulden (IOS-procedure).