Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het bericht dat 70 procent van de huurbemiddelaars illegale bemiddelingskosten rekent

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) op vragen van het Kamerlid Nijboer (PvdA) over het bericht over het bericht dat 70 procent van de huurbemiddelaars illegale bemiddelingskosten rekent.