Beantwoording Kamervragen over de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Minister Ollongren ( BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).