Beantwoording Kamervragen over de zorg in het aardbevingsgebied

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van de leden Beckerman en Hijink (beiden SP) over de zorg in het aardbevingsgebied.