Beantwoording Kamervragen over het artikel ‘Nederland onderaan EU-lijst duurzame energie’

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen over het artikel ‘Nederland onderaan EU-lijst duurzame energie’.