Beantwoording Kamervragen over het Pallas en het Lighthouse project

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Medische zorg en Sport, de antwoorden op de vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over Pallas en het Lighthouse project.