Kamerbrief over digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de digitaliseringsagenda primair en voortgezet onderwijs, als onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Kamerbrief over digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs (PDF | 6 pagina's | 243 kB)

Deze agenda geeft de komende jaren richting aan de samenwerking tussen schoolbesturen, onderwijsorganisaties, overheid en bedrijfsleven met betrekking tot doordachte digitalisering van het onderwijs. Minister Slob biedt dit aan samen met de staatssecretaris van Economische
Zaken en Klimaat (EZK), de PO-Raad, de VO-raad en Kennisnet.