Kamerbrief stand van zaken inventarisatie impact KNMI-metingen

Minister Wiebes en Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer sturen de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken van de impact van de afwijkingen KNMI-metingen.