Aanbiedingsbrief beantwoording vragen over Staatsexamen Nt2

Minister Van Engelshoven beantwoordt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vragen van een aantal fracties over uitstel examens Nederlands als tweede taal.