Aanbiedingsbrief bij afschrift brief Rijksdienst Cultureel erfgoed over historische spoorlijn en collectie EMA

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van een brief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aan de Wijkraad Zuid-West Amsterdam. Het afschrift gaat over de historische spoorlijn Amstelveen-Bovenkerk en de collectie van de Elektrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA).