Beantwoording Kamervragen over verkeerde inning eigen bijdrage CAK

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA). De vragen gaan over een verkeerde inning door het CAK van de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wmo 2015.