Beantwoording Kamervragen over vrouwenbesnijdenis

Minister De Jonge beantwoordt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Rechtsbescherming, de vragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) over vrouwenbesnijdenis.