Kamerbrief bij rapport evaluatie inbedding Politieacademie in het politiebestel

Minister Grapperhaus stuurt het rapport 'Samen werken aan goed politieonderwijs en – onderzoek' naar de Tweede Kamer. Hioj geeft daarbij een toelichting op de evaluatie in het rapport.