Beantwoording Kamervragen over belemmerde vervolging Syriëgangers

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) biedt, ook namens de minister van Justitie en Veiligheid, de antwoorden aan op schriftelijke vragen over de belemmerde vervolging van Syriëgangers. Deze vragen werden op 5 maart 2019 gesteld door de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) en Voordewind (CU).