Beantwoording Kamervragen over berechting Syriëgangers

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) biedt, ook namens de minister van Justitie en Veiligheid, de antwoorden aan op schriftelijke vragen over berechting van Syriëgangers. Deze vragen werden op 5 maart 2019 gesteld door de leden Voordewind (CU) en Van Helvert (CDA).

den Voordewind (CU) en Van Helvert (CDA) over berechting van Syriëgangers. Deze vragen werden ingezonden op 1 maart 2019 met kenmerk 2019Z03987.