Kamerbrief motie herziening coördinatieverordening sociale zekerheid

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer op welke wijze het voorstel tot wijziging van de EU verordening 883/2004 (de coördinatieverordening) geblokkeerd kan worden.