Advies Raad van State over wetsvoorstel wijziging Participatiewet

Advies van de Raad van State over het wetsvoorstel om de Participatiewet en 2 andere socialezekerheidswetten te wijzigen, die het recht op bijstand regelen. De wetswijziging is nodig om een einde te maken aan een wettelijke bepaling die door de Centrale Raad van Beroep als discriminerend is beoordeeld.