Wetsvoorstel wijziging Participatiewet

Wetsvoorstel om de Participatiewet en 2 andere socialezekerheidswetten te wijzigen, die het recht op bijstand regelen. De wetswijziging is nodig om een einde te maken aan een wettelijke bepaling die door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) als discriminerend is beoordeeld.

Wijziging vanwege discriminerend onderscheid

De CRvB heeft bepaald dat samenwonende bloedverwanten in de 2e graad (grootouders, kleinkinderen of broers en zussen) niet anders behandeld mogen worden dan andere ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren, als er sprake is van een zorgbehoefte.

Het wetsvoorstel om de wettelijke bepaling te wijzigen die door de CRvB als discriminerend is beoordeeld, moet de volgende wetten wijzigen:

  • Participatiewet.
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.