Beantwoording Kamervragen over doorvoer munitie naar de Verenigde Arabische Emiraten

Antwoorden van minister Kaag op de vragen van het lid Karabulut over doorvoer van munitie
naar de Verenigde Arabische Emiraten.