Memorie van toelichting wetsvoorstel KEI

Het Kabinet van de Koning dient het wetsvoorstel en bijbehorende stukken over de Wijzigingswet tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht in bij de Tweede Kamer.