Kamerbrief CAF-zaken bij Toeslagen n.a.v. twee toezeggingen

Staatssecretaris Snel van Financiën gaat in op twee toezeggingen die gedaan zijn tijdens het plenaire debat over kinderopvangtoeslagen van 21 maart jl. Het eerste onderwerp betreft de tot nu toe gemaakte kosten voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier. Het tweede onderwerp betreft een vraag of het staand beleid is dat kinderopvangtoeslag automatisch tot vijf jaar wordt teruggevorderd in het geval van een ‘contractfout’.