Kamerbrief over geannoteerde agenda informele OJCS-Raad (Cultuur) 16 april 2019

Minister Van Engelshoven biedt de geannoteerde agenda informele OJCS-Raad (Cultuur)16 april 2019 aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verstuurd.