Aanbiedingsbrief bij monitor Taakherschikking NZa vanwege opname specialisten in medische zorg

Minister Bruins biedt de Monitor Taakherschikking Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan. De Monitor is uitgebracht om de effecten van de taakherschikking (nieuwe indeling van taken tussen verschillende specialisten in de zorg) in kaart te brengen. Dit gebeurt vanwege de inzet van de Physician Assistent en Verpleegkundig Specialist in de medisch-specialistische zorg.