Kamerbrief appreciatie van de Europese Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over een voorlopig politiek akkoord van het voorstel voor een richtlijn over oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen.