Kamerbrief over openbaar maken verslagen klimaattafels en Klimaatberaad

Minister Wiebes (EZK) reageert op de aangenomen motie over openbaarmaking van de verslagen van de klimaattafels en het Klimaatberaad.