Kamerbrief over secundaire processen uniformeren in Zvw en Wlz

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden van uniformering/standaardisering van secundaire processen naar aanleiding van een vraag van het Kamerlid Bergkamp (D66).