Kamerbrief wijziging EU coördinatieverordening sociale zekerheid

Minister Koolmees stuurt een brief aan de Eerste Kamer over de gestelde vragen door de CDA-fractie, betreft de voorgestelde wijziging van de coördinatieverordening sociale zekerheid.