Uitstel beantwoording Kamervragen over een weeffout in de wet op financiering van het Passend onderwijs

Minister Slob meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen over een weeffout in de wet op financiering van het Passend onderwijs niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.