Uitstel beantwoording Kamervragen over het bericht dat lokale poppodia dreigen te verdwijnen

Minister Van Engelshoven schrijft de Tweede Kamer dat zij de vragen van het Kamerlid Kwint (SP) niet kan beantwoorden binnen de gestelde termijn. Het Kamerlid stelde vragen over het bericht dat lokale poppodia dreigen te verdwijnen.