Verslag schriftelijk overleg vereenvoudiging bekostiging

Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 19 december 2018 over de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs.