Reactie op brief over financiële middelen Acato

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op een brief over de financiële middelen voor zorg en onderwijs bij Acato.