Reactie op motie Sneller c.s. d.d. 19 december 2018

De minister van Financiën reageert mede namens de ministers van SZW en EZK op de door de Tweede Kamer aangenomen motie Sneller c.s. over het in kaart brengen van effectieve beleidsopties.