Bijlage 2. Memorie van toelichting UBO-register

Minister Hoekstra van Financiën biedt de Tweede Kamer de Memorie van toelichting aan die hoort bij het wetsvoorstel UBO-register.

De vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2015/849) van de Europese Unie verplicht lidstaten een register bij te houden waarin de natuurlijke personen zijn opgenomen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn in een onderneming of rechts-persoon. Dit is het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register).