Bijlage 4. Uitvoeringstoets Belastingdienst inzake het UBO-register (Ultimate Beneficiary Owner)

De vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2015/849) van de Europese Unie verplicht lidstaten een register bij te houden waarin de natuurlijke personen zijn opgenomen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn in een onderneming of rechts-persoon. Dit is het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register). Dit is de uitvoeringstoets over dit wetsvoorstel.