Bijlage 5. Wetgevingsadvies Autoriteit Persoonsgegevens – UBO-register

De Autoriteit Persoonsgegevens stuurt minister Hoekstra (Fin) een reactie op zijn verzoek om wetgevingsadvies inzake het UBO-register.

De vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2015/849) van de Europese Unie verplicht lidstaten een register bij te houden waarin de natuurlijke personen zijn opgenomen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn in een onderneming of rechts-persoon. Dit is het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register).