Overzicht moties en toezeggingen Tweede Kamer – korte stand van zaken

Staatsecretaris Snel informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van verschillende moties en gedane toezeggingen op het terrein van fiscale wet en regelgeving.