Vragen over het bericht ‘Westerveld hoopt op snelle publicatie van RIVM rapport’

Vragen van de leden Moorlag, Ploumen en Nijboer (allen PvdA) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Medische Zorg en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Westerveld hoopt op snelle publicatie van RIVM rapport’