Commissiebrief Klacht handelwijze Belastingdienst en of CAK over eigen bijdrage Wlz

Minister De Jonge (VWS) geeft zijn reactie aan de Tweede Kamer over de ingezonden brief Klacht handelwijze Belastingdienst en of CAK over eigen bijdrage Wlz.