Aanbiedingsbrief bij stukken over de wijziging van de Wet langdurige zorg

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer de documenten omtrent de Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij.