Beantwoording Kamervragen over de werkwijze van het NPO-fonds

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen over de werkwijze van het NPO-fonds.