Kamerbrief beoordeling causaliteitsvraag als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de beoordeling van de causaliteitsvraag over gaswinning uit het Groningenveld. Dit is belangrijk bij het afhandelen van verzoeken om vergoeding van schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld.