Reactie op vragen en moties uit AO 30 januari 2019

Reactie van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op vragen en moties naar aanleiding van het Algemeen Overleg (AO) over gegevensuitwisseling en gegevensbescherming in de zorg.