Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de beloning van Van Nieuwkerk binnen de regels is

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over het bericht dat de beloning van Van Nieuwkerk binnen de regels is en geen schijnconstructie.