Beantwoording Kamervragen over het bericht dat lokale poppodia dreigen te verdwijnen

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen over het bericht dat lokale poppodia dreigen te verdwijnen.