Uitstelbrief op Kamervragen over de brandbrief van de Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling Elker – het Poortje

Minister De Jonge (VWS) meldt dat de Kamervragen over de brandbrief van de Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling Elker – het Poortje, niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.