Aanbieding nota's bij wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) deelt de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging bij het voorstel tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs.